Hotellpakken inneholder:

Opphold fra fredag 24.april til søndag 26-april
-
Alle workshops, foredrag og mannekengoppvisning
-

Alle måltider
-
Kaffe og kaker i strikkekafeen

Herredstyret

 • Pr.pers. i dobbeltrom: kr. 4550,-

 • Pr.pers. i enkeltrom: kr. 5150,-

Gjendineggen

 • Pr.pers. i dobbeltrom: kr. 4750,-

 • Pr.pers. i enkeltrom: kr. 5350,-

Sorenskriveren

 • Pr.pers. i dobbeltrom: kr. 4750,-

 • Pr.pers. i enkeltrom: kr. 5350,-

Dronningen

 • Pr.pers. i dobbeltrom: kr. 4950-

 • Pr.pers. i enkeltrom: kr. 5550,--

Dagpakkene inneholder:

Alle workshops, foredrag og mannekengoppvisning

-

Kaffe og kaker i strikkekafeen

-

Pris dagpakker:

 • lørdag: kr. 800,-

 • søndag: kr. 400,-

-

måltider kan kjøpes i tillegg

 • Facebook Social Icon